FAQ

Q Welk biljet moet ik gebruiken voor mijn aangifte?

Inwoners van Nederland dienen hun aangifte in als P-biljet (particulieren) dan wel een W-biljet (ondernemers).
Emigranten en immigranten dienen in het jaar van vestiging of vertrek een M-biljet te gebruiken.
Niet-inwoners die inkomsten genieten uit Nederland (buitenlandse belastingplichtingen), dienen deze aan te geven middels een C-biljet. Voor emigranten die nog Nederlandse inkomsten genieten is dit van toepassing over de jaren na het jaar van vertrek.
De aangifte inkomstenbelasting over het jaar van overlijden dient u aan te geven middels een F-biljet.

Q Kan ik mijn aangifte inkomstenbelasting altijd elektronisch indienen?

Aangiften inkomstenbelasting kunnen langs elektronische weg worden ingediend.

Q Als ik mijn M-biljet print zie ik dat er pagina’s ontbreken. Hoe komt dat?

Een M-biljet telt 58 pagina’s, maar u hoeft alleen de vellen in te sturen waarop u iets heeft ingevuld. De blanco vellen hoeft u niet in te dienen. Als u het biljet met behulp van aangiftesoftware invult zal het programma alleen die pagina’s printen die u moet versturen.